Ngành học: QTDV Du lịch và Lữ hành

Mã ngành: 7810103

Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa;C20: Văn, Địa lý; GDCD

D01: Toán, Văn, Anh; C14: Toán,Văn, GDCD

 

Phương thức xét tuyển

- Phương thức 1: Trường tổ chức thi

- Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT.

Ngành học: Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Tổ hợp xét tuyển: D01: Toán, Văn, Anh; A01: Toán, Lý, Anh;

D14: Văn, Sử, Anh; D15: Văn, Địa, Anh.

 

Phương thức xét tuyển

- Phương thức 1: Trường tổ chức thi

- Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT.

 

Ngành học: Kế toán

Mã ngành: 7340301

Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Toán, Văn, Anh; C20: Văn, Địa, GDCD.

 

Phương thức xét tuyển

- Phương thức 1: Trường tổ chức thi

- Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT.

Ngành học: Luật

Mã ngành: 7380101

Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; C00: Văn, Sử, Địa;

D01: Toán, Văn, Anh; C14: Toán,Văn,GDCD

 

Phương thức xét tuyển

- Phương thức 1: Trường tổ chức thi

- Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT.

 

Ngành học: Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Tổ hợp xét tuyển: M00: Toán, Văn, Năng khiếu.

 

Phương thức xét tuyển

- Phương thức 1: Trường tổ chức thi

- Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT.

 

Back to top