Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng

1. Mã ngành: 7580201

2. Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; A04: Toán, Lý, Địa; A02: Toán, Lý; Sinh

3. Điểm   trúng  tuyển các năm trước:

2016: 15.0 

2017:  15.5

4. Chuẩn đầu ra

 a. Kiến thức
1. Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức đại cương chung cho chương trình cử nhân đại học nhằm trang bị các kiến thức nền tảng chung ở bậc cử nhân, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, pháp luật của Nhà nước … để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời;
2. Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
3. Hiểu và vận dụng khối kiến thức Cơ sở ngành làm nền tảng để nghiên cứu những kiến thức chuyên sâu của ngành kỹ thuật công trình xây dựng.
4. Nắm vững kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng; vận dụng được vào tính toán thiết kế, lập biện pháp, tổ chức, quản lý, điều hành thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
5. Hiểu và áp dụng kiến thức thực tế trong lĩnh vực xây dựng để hội nhập nhanh với môi trường công tác trong tương lai.
6. Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào, vận dụng trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn.
7. Đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
8. Có chứng chỉ Giáo dục thể chất theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9. Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Kỹ năng
10. Có kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề trong xây dựng: Khả năng nhận dạng và xác định một vấn đề kỹ thuật; Mô hình hóa vấn đề; Phân tích vấn đề; Giải quyết vấn đề sử dụng các kiến thức, phương pháp kỹ thuật; Kết luận vấn đề.
11. Có khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức trong lĩnh vực xây dựng: Lập giả thuyết về các khả năng có thể xảy ra; Tìm hiểu thông tin qua tài liệu (bản in và bản điện tử); Khảo sát từ thực nghiệm; Kiểm định giả thuyết đã đưa ra.
12. Có khả năng tư duy hệ thống trong lĩnh vực xây dựng: Tổng quan về vấn đề cần giải quyết; Xác định những vấn đề phát sinh, mối quan hệ tương tác giữa những vấn đề đó; Sắp xếp, xác định các yếu tố trọng tâm, cốt lõi; Phân tích ưu nhược điểm và chọn giải pháp giải quyết.
13. Có kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp để giải quyết những vấn đề chuyên môn trong xây dựng: Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế, hoặc thi công và quản lý xây dựng; Thành thạo quy trình khảo sát hiện trường phục vụ thiết kế, thi công công trình; Thiết kế phần kết cấu cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Lập được tổng dự toán, dự toán, lập biện pháp thi công , tổ chức và điều hành thi công, giám sát, quản lý chất lượng, lập khối lượng thi công công trình xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
14. Hình thành kỹ năng làm việc nhóm: Tổ chức nhóm; Quản lý hoạt động nhóm; Kỹ năng phối hợp nhóm; Phát triển nhóm;
15. Có kỹ năng giao tiếp, trình bày; Kỹ năng phát triển các mối quan hệ xã hội; Kỹ năng đàm phán; Kỹ năng xử lý tình huống;
16. Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: Kỹ năng đọc hiểu, viết các văn bản thông thường và một số văn bản chuyên ngành bằng tiếng Anh; Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh/ Tiếng Việt (đối với sinh viên nước ngoài)
17. Hiểu bối cảnh xã hội và ngoại cảnh: Hiểu được vai trò, trách nhiệm của người kỹ sư đối với xã hội; Nhận thức được những lợi ích mang lại trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật chuyên ngành xây dựng; Quy định của xã hội về kỹ thuật;
18. Hiểu bối cảnh tổ chức: Hiểu rõ văn hóa làm việc của cơ quan, doanh nghiệp xây dựng; Nhận biết các giá trị quan trọng, cốt lõi của người kỹ sư; Hiểu rõ luật lệ, quy định của đơn vị/cơ quan; Tuân thủ nghiêm túc luật lệ, quy định của đơn vị/cơ quan;
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
19. Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;
20. Có các kỹ năng và phẩm chất đạo đức: bảo vệ môi trường; tiết kiệm tài nguyên trong quá trình xây dựng công trình; phát triển, duy trì các mối quan hệ xã hội; nghiêm túc và trung thực trong công việc; có tinh thần trách nhiệm trong công việc; có ý thức kỷ luật; chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị…

5. Cơ hội việc làm

Sinh viên có năng lực để làm việc tại các vị trí, chức danh sau
.......................

6. Hồ sơ xét tuyển, gồm:

- Phương thức 1: Phiếu đăng ký xét tuyển; giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (nộp ngay sau khi có thông báo trúng tuyển)

- Phương thức 2: Phiếu đăng ký xét tuyển; bản sao học bạ THPT; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp năm 2018); giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh.

7. Lệ phí xét tuyển: 30 000 đồng (Ba mươi ngàn đồng).

8. Liên hệ

Website: http://ent.htu.edu.vn/ 

Video giới thiệu Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 

Back to top