Sáng 14-3, cùng với công bố Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên, Bộ GD-ĐT đã công bố hướng dẫn cụ thể về công tác tuyển sinh 2018.

Đăng ký xét tuyển từ ngày 1-4 đến 20-4

Theo lịch tuyển sinh, từ ngày 1-4 các Sở GD-ĐT và điểm thu nhận hồ sơ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh, chính thức nhập thông tin đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Việc tiếp nhận hồ sơ sẽ được thực hiện từ ngày 1-4 đến ngày 20-4.

Sau đó, từ ngày 10-5 đến 31-5, các trường ĐH; CĐ sư phạm, trung cấp sư phạm tải dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT để tham khảo.

"Chốt" mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trước ngày 19-7

Bộ GD-ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên.

Kỳ tuyển sinh năm nay, thí sinh vẫn có quyền được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển và được điều chỉnh nguyện vọng một lần sau khi có kết quả thi.

Được điều chỉnh nguyện vọng một lần sau khi có kết quả thi

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, năm 2018, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu đăng ký xét tuyển.

Trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, các trường không cập nhật, không công bố thông tin thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường.

Với điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Thí sinh lưu ý là phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi.

Còn để điều chỉnh bằng Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký xét tuyển và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh cần ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót, nếu có.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ 19 đến 26-7. Còn nếu thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng Phiếu đăng ký xét tuyển thì thời hạn được kéo dài hơn, từ ngày 19 đến 28-7.

Hạn cuối công bố kết quả xét tuyển đợt 1: ngày 16-8

Bộ GD-ĐT cũng quy định thống nhất trước 17h ngày 16-8, Các trường ĐH, CĐ sư phạm, trung cấp sư phạm phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Cũng với thời hạn này, các trường còn phải cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Xét tuyển các đợt bổ sung sẽ được thực hiện từ ngày 22-8.

Sau đó, trước ngày 31-12-2018, các trường báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2018 về Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT.

Back to top