Thông tin tuyển sinh

 ??? THÔNG BÁO

ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GDMN ĐỢT 3
 
?Phương thức tuyển sinh:
1️⃣✅ Xét kết quả thi TN THPT 2021.
 
2️⃣✅ Xét điểm học bạ THPT.
 

TT

Số BD

Họ và tên

Ngày sinh

NK3 (Đọc diễn cảm-Hát)

NK1 (Đọc diễn cảm-Kể chuyện)

NK2 (Hát - Nhạc)

1

752

Đậu Thị Anh

05/11/2002

7.50

 

 

2

753

Hoàng Thị Cẩm Anh

10/09/2003

8.00

 

 

3

756

Nguyễn Thị Linh Chi

08/08/2002

7.94

 

 

4

757

Hoàng Thị Gio

15/04/2001

8.06

 

 

5

758

Nguyễn Thị Hà

26/05/2002

7.63

 

 

6

759

Nguyễn Thị Hà

27/04/2002

7.88

 

 

7

762

Nguyễn Thị Ngọc Hà

24/12/2003

8.50

 

 

8

766

Hồ Thị Hiền

23/03/2003

8.25

 

 

9

767

Nguyễn Thị Hiền

05/08/2002

7.88

 

 

10

771

Đinh Thị Hoài

28/08/2003

7.75

 

 

11

772

LÊ Thị Hồng

17/02/2004

7.81

 

 

12

773

Nguyễn Thị Hương

29/07/2003

7.88

 

 

13

775

Bùi Thị Phương Lan

04/10/2002

7.94

 

 

14

777

Hoàng Thị Lan

24/11/2001

7.81

 

 

15

780

Hoàng Thị Khánh Linh

23/12/2003

7.94

 

 

16

781

Lê Thị Tú Linh

24/03/2002

8.63

 

 

17

784

Trần Thị Thuý Ly

21/05/1999

7.88

 

 

18

797

Nguyễn Thị Sang Sang

05/11/2003

7.75

 

 

19

804

Lê Thị Hoài Thương

16/05/2003

8.50

8.75

7.50

20

805

Trần Thị Hoài Thương

18/03/2003

7.88

 

 

21

806

Hoàng Thị Tình

28/03/2001

8.13

 

 

22

812

Lê Thị Yến

01/03/1998

8.00

 

 

23

813

Trần Thị Hải Yến

04/04/2002

7.63

 

 

24

814

Phan Thị Trà Giang

20/10/2003

7.75

 

 

 

Back to top