Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông – Đại học Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 1906/QĐ – UBND ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Chủ tich UBND tỉnh Hà Tĩnh, là một trường công lập song ngữ liên cấp giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước CHXHCN Việt Nam, chịu sự quản lý trực tiếp của Trường Đại học Hà Tĩnh và quản lý, chỉ đạo về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh. Trường được thành lập đã đáp ứng lòng mong mỏi về một ngôi trường liên cấp chất lượng cao của con em và quý bậc phụ huynh học sinh Thành phố Hà Tĩnh và các vùng lân cận.

Năm học 2020 – 2021, Nhà trường tiếp tục tuyển sinh các lớp đầu cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
1. Đối tượng tuyển sinh
Học sinh trong toàn quốc có đủ sức khỏe về thể chất và tinh thần, đúng độ tuổi theo cấp học, phát triển bình thường.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh
– Đối với lớp 1: tuyển 2 lớp, 60 chỉ tiêu;
– Đối với lớp 6: tuyển 1 lớp, 30 chỉ tiêu;
– Đối với lớp 10: tuyển 4 lớp, 120 chỉ tiêu.
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
1. Đối với lớp 1
– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển (có kiểm tra khả năng trí tuệ của học sinh)
– Đối tượng: Trẻ sinh năm 2014, đủ sức khỏe để vào học lớp 1.
– Thời gian đăng kí: từ ngày 04/5 đến ngày 15/6/2020.
– Nhà trường tổ chức sơ tuyển: dự kiến ngày 16-23/6/2020.
2. Đối với lớp 6
– Phương thức tuyển sinh: xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập và hạnh kiểm ở lớp 4 và lớp 5 kết hợp kiểm tra năng lực Tiếng Anh và Toán.
Thời gian đăng ký: từ ngày 04/5 đến ngày 15/7/2020.
Kiểm tra năng lực Tiếng Anh và Toán: dự kiến ngày 16-25/7/2020.
Địa điểm: Trường TH, THCS và THPT – Đại học Hà Tĩnh, số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh.
3. Đối với lớp 10
– Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển kết hợp xét tuyển
+ Thi tuyển theo Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 – 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Thời gian xét trúng tuyển nguyện vọng 1 sau khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 – 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ Xét tuyển nguyện vọng 2 và xét tuyển theo điểm học bạ THCS (lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu).
III. HỒ SƠ TUYỂN SINH
1. Đơn đăng ký dự tuyển (phát trực tiếp tại phòng tuyển sinh của Trường);
2. Giấy chứng nhận:
– Hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non nếu xét tuyển vào lớp 1;
– Hoàn thành chương trình và học bạ bậc Tiểu học nếu xét tuyển vào lớp 6;
– Học bạ bậc THCS nếu xét tuyển vào lớp 10;
3. Bản sao Giấy khai sinh; 2 ảnh 3×4.
HÌNH THỨC ĐĂNG KÍ (có thể sử dụng một trong các hình thức sau)
– Gọi điện thoại đến số hotline: 0911302299.
– Nhắn tin vào hệ thống tin nhắn của Fanpage của Trường: 
– Liên hệ trực tiếp: Phòng 103, nhà A1, số 447, đường 26-3, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh.

Back to top