Trường Đại học Hà Tĩnh trân trọng đề nghị các cá nhân đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhu cầu học tập nâng cao trình độ gửi đăng ký về phòng Quản lý đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Hà Tĩnh để nhà trường nắm bắt nhu cầu, tiến hành hoàn tất thủ tục hồ sơ phối hợp, liên kết đào tạo các chuyên ngành trên theo đúng quy định. 
Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Hà Tĩnh, phòng 306, nhà Hiệu bộ, Số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh. 
Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Số điện thoại: 0912.999.299 (Cô Huyền); 0912.887.838 (Cô Thảo).
Trân trọng cảm ơn!

20190105 thac sy 2019

Back to top