Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO

Chỉ tiêu và ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng

hệ chính quy đợt bổ sung năm 2021

Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo chỉ tiêu và ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt bổ sung năm 2021 như sau:

 

Stt

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển

Theo KQ thi THPT

Theo kết quả học tập THPT (học bạ)

ĐẠI HỌC

1

7140201

Giáo dục Mầm non

52

19.0

24.0

(Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi và Điểm TB cộng các môn xét tuyển >=8.0)

M00, M01, M07, M09

2

7140202

Giáo dục Tiểu học

10

19.0

D01, C04, C14, C20

3

7140205

Giáo dục Chính trị

20

19.0

C00, A00, D01, C14

4

7140209

Sư phạm Toán học

27

19.0

A00, A01, A09, B00

5

7140210

Sư phạm Tin học

18

19.0

A00, A01, A02, A09

6

7140211

Sư phạm Vật lý

20

19.0

A00, A01, A02, C01

7

7140212

Sư phạm Hóa học

20

19.0

A00, C02, D07, B00

8

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

38

19.0

D01, D14, D15, D66

9

7340101

Quản trị kinh doanh

46

15.0

15.0

A00, D01, C14, C20

10

7340201

Tài chính - Ngân hàng

54

15.0

15.0

A00, D01, C14, C20

11

7340301

Kế toán

39

15.0

15.0

A00, D01, C14, C20

12

7380101

Luật

63

15.0

15.0

C00, A00, D01, C14

13

7440301

Khoa học môi trường

40

15.0

15.0

A00, B00, B03, D07

14

7480201

Công nghệ thông tin

10

15.0

15.0

A00, A01, A02, A09

15

7580201

Kỹ thuật xây dựng

28

15.0

15.0

A00, A01, A02, A09

16

7620110

Khoa học cây trồng

10

15.0

15.0

A00, B00, B03, D07

17

7620115

Kinh tế nông nghiệp

29

15.0

15.0

A00, C14, D01, C20

18

7640101

Thú y

26

15.0

15.0

A00, B00, A09, D07

19

7220201

Ngôn ngữ Anh

25

15.0

15.0

D01, D14, D15, D66

20

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

27

15.0

15.0

C00, D01, D66, C20

21

7310201

Chính trị học

20

15.0

15.0

C00, A00, D01, C14

22

7810103

QTDV Du lịch và Lữ hành

24

15.0

15.0

A00, D01, C14, C20

CAO ĐẲNG

Stt

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển

Theo KQ thi THPT

Theo kết quả học tập THPT (học bạ)

1

51140201

Giáo dục Mầm non

20

17.0

19.5

(Có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc tốt nghiệp THPT loại khá và Điểm TB cộng các môn xét tuyển >=6.5)

M00, M01, M07, M09

 

Ghi chú: Điểm nhận hồ sơ xét tuyển là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) ở khu vực 3 của tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 bài thi/môn thi.

Back to top