Trường Đại học Hà Tĩnh Thông báo Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2023

230725.DI.DT.TB 60 v.v nguong diem nhan ho so xet tuyen dai hoc he chinh quy nam 2023 1

230725.DI.DT.TB 60 v.v nguong diem nhan ho so xet tuyen dai hoc he chinh quy nam 2023 2

230725.DI.DT.TB 60 v.v nguong diem nhan ho so xet tuyen dai hoc he chinh quy nam 2023 3

Back to top