Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy, đợt 1, năm 2023, như sau:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Thi tốt nghiệp THPT

Kết quả

học tập THPT

(học bạ)

Ghi chú

1

Giáo dục Tiểu học

7140202

26.04

26.71

2

Quản trị kinh doanh

7340101

16.0

18.0

3

Tài chính - Ngân hàng

7340201

16.0

18.0

4

Kế toán

7340301

16.0

18.0

5

Luật

7380101

16.0

18.0

6

Khoa học môi trường

7440301

16.0

18.0

7

Công nghệ thông tin

7480201

16.0

18.0

8

Kỹ thuật xây dựng

7580201

16.0

18.0

9

Khoa học cây trồng

7620110

16.0

18.0

10

Kinh tế nông nghiệp

7620115

16.0

18.0

11

Thú y

7640101

16.0

18.0

12

Ngôn ngữ Anh

7220201

16.0

18.0

13

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

16.0

18.0

14

Chính trị học

7310201

16.0

18.0

15

QTDV Du lịch và Lữ hành

7810103

16.0

18.0

Ghi chú:

- Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên (điểm ưu tiên được tính theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Các ngành ngoài sư phạm (xét kết quả học tập THPT) điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 6.0.

- Ngành Giáo dục tiểu học (xét kết quả học tập THPT) phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc tốt nghiệp THPT xếp loại giỏi và điểm trung bình cộng các môn theo tổ hợp xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 8.0.

Back to top